Ørret og kveite i Skjerstadfjorden

Fisket
Skjerstadfjorden har vært nevnt som en av Skandinavias beste sjøørrett plasser.
Området er også kjent for ett meget bra kveite-fiske,stor sei og torsk er også helt normalt å fange i fjorden.

Mye av grunnen til den positive omtalen om sjøørreten i fjorden er fordi den er kjent som svært velfød og storvokst! Det er sjeldent man ser fisken over vannflaten , men på stille dager kan man være heldig og få oppleve det. Fisket er bra tidlig på våren men dette er ofte fisk som ikke har noe særlig høy k-faktor og gir naturligvis ikke den beste opplevelsen. Senere på sommeren vil man kunne møte den fisken som virkelig har spist seg opp!

Riktignok så må det sies att fisket etter sjøørretten er svært variabelt i fjorden, og ikke minst en svært sårbart art.Det er flere elver som er tilknyttet Skjerstadfjorden hvor fisken har mulighet for gyting og det er ingen hemmelighet att Saltdalselva er den største og mest kjente.

Mange forbinder nok ørreten i fjorden med att den er «Saltdals ørret». Som nevnt er det flere elver og dem aller fleste går det ørret opp i og det er nok en av grunnen til vi opplever ett bra fiske i fjorden.I Saltdalselva er det organisert telling og fangstrapportering slik man kan se utviklingen i deler av bestanden.

Det er mulig å fiske fra land flere plasser og velkjente områder er Mjønes,Vågan,Gøystraumen og Nordvika.

Utfordringer
Det har ikke vært noe strenge kvotereguleringer i elven før de senere år på sjøørret men vi ser en positiv endring i håp om å bevare bestanden , spesielt på viktig fisk som kommer i elven for å gyte.Elven er fødestuen og det viktigste området for sjøørreten når det kommer til reprodusering og naturligvis bør det reguleres av uttak av gytefisk.
Mange sjøørreter går heller ikke opp i elven for å gyte hvert år – så det er viktig att man ikke tar ut for mye fisk i havet.
Hvordan utviklingen har vært er svært variabelt, noen år viser tellingen bekymringsvekkende tall mens andre år har vært svært gode. Kilder sier att 2016-tellingen var svært dårlig, som også viste seg dårlig for 2015.
Lakselus har blitt ett veldig aktuelt problem de senere år også i Skjerstadfjorden. En utfordring hele kysten deler som sportsfiskere ikke får gjort mye med.
Ellers kan sykdom fra oppdrettsanlegg som er plassert rundt i fjorden smitte over på villfisk, det er også andre fotavtrykk fra oppdrett som gir utfordringer for marint sjøliv i fjorden.
Garnfiske etter anadrome fisker har vært en utfordring i mange 10-år – oppfordringen er å melde enhver mistanke om ulovlige garnfiske.Det er en ukultur som ødelegger bestand og sportsfiske arenaer.

Regler og sunn fornuft
Loven regulerer antall stenger i båt til kun 2 stk.
Minstemål på ørret er satt til 30cm.
Fiske med flere stenger bidrar til ett dårligere omdømme og frarådes sterkt.
Sjøørret over 75-80cm er utmerket gytefisk og passer seg best til dette,nettopp for å bevare den store sjøørreten.
Minstemål for kveite er 80cm men vi anbefaler de fleste å beholde fisk mellom 10-25 kg – resten settes pent tilbake for å bevare ett godt fiske, år etter år.En kveite bruker 7-8 år for å bil gytefisk første gang!

Skitt fiske!