Info

Skjerstadfjorden.no er drevet privat og har ingen interesser i næring eller organisasjoner.

Vi tar ikke ansvar for unøyaktigheter og utelatelser i innholdet eller for at det til enhver tid er oppdatert. Vi kan når som helst helt eller delvis endre eller fjerne innholdet.

Enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar.

 

Kontaktinformasjon
Vedrørende spørsmål om redaksjonelt innhold og bruk, kontakt nettstedets mail.