Skjerstadfjorden

Ett fantastisk område i kommunene Bodø,Fauske og Saltdal.
Skjerstadfjorden har vært nevnt som en av Skandinavias beste sjøørrett plasser.
Området er også kjent for ett meget bra kveite-fiske,stor sei og torsk er også helt normalt å fange i fjorden.